Contest Results

Лейбл

International Competition "National Treasure - Spring - 2012"

Video

* GRAND PRIX * May Egorova Tsivilsk

* Gold star * ANASTASIA MIRONOVA G. CHEBOKSARY

* GRAND PRIX * Variety ballet "Exiton", Ulyanovsk

Competition Entries

* GOLDEN STAR * ROMAN PLEKHANOV G. KAZAN

DVORYANSKY (IGOR AHMETZYANOV) UFA - PIONES

DVORYANSKY (IGOR AHMETZYANOV) UFA - MY DREAM